VinGardeValise©

VinGardeValise® är din ultimata vinresväska och låter dig resa tryggt, trygg i vetskapen om att dina vin- och spritflaskor kommer fram intakta oavsett vad som händer på vägen. Och vi menar verkligen oavsett vad!

VinGardeValise® är i varje del utformad med tanke på den tunga, dyrbara lasten och utvecklades under tre år innan lanseringen. Utvecklingsarbetet fortgår kontinuerligt. 

 

 

Produkter
Övrigt